Máy bơm nước chạy điện sử dụng lầu cao JSW-10M 
Máy bơm nước chạy điện chuyên dụng cho giếng khoan Mitsuyama CPM-158
Máy bơm nước chạy điện gọn nhẹ CM-100
Máy bơm nước thân máy sọc công màu cam Mitsuyama MS-800
Máy bơm nước chạy điện tiết kiệm Mitsutama MS-750
Máy bơm nước thủy sản Mitsuyama MS-400
Máy bơm nước chạy điện Mitsuayma MS-370
Máy bơm nước tăng áp hiệu quả cao Mitsuyama JET 150M
Gọi
Chỉ đường