Đầu xịt áp lực công nghiệp Sharp SP-29A
Đầu xịt áp lực mini Sharp SP-29
Gọi
Chỉ đường