Bình phun thuốc cỏ đeo vai chạy bằng điện Phước Lộc PL-16A
Gọi
Chỉ đường